Inside out

הבוקר התעוררתי ברגשות מעורבים. בסיום תרגול המדיטציה עלו תמונות מהסרט Inside out. סיום מעניין לתהליך קצר שהחל קודם לכן על כרית "בעל הבית" בקונסטלציה שעשיתי (הסבר בהמשך). ברגע שהתיישבתי על הכרית, קפצה המחשבה: "מה נשתנה הבוקר הזה? הרי בכל רגע אני מצוי ברגשות מעורבים". המעבר לכרית ה "מתבונן" יצרה בהירות בסיפור… רגשות קיצוניים וחוסר בהירות בנוגע למניעים שלהם, יצרו תחושת חוסר שליטה אצל "בעל הבית".
.
לפני שנמשיך, אשתף כי קונסטלציה היא תהליך מדיטטיבי המשלב בין היתר, דמיון מודרך והתבוננות פנימית. תהליך המאפשר לדברר קולות פנימיים, המפלטרים לנו חווית מציאות (מדומה) ויוצרים את מציאות חיינו כאחד.
.
.
בשלב הבא של התהליך, החלטתי להוסיף כרית למשחק. במקום לפתח שיח בין הרגשות השונים, הוספתי את דמות "חסר השליטה" שבי, בנוסף ל"בעל הבית" ול "מתבונן".
.
הראשון שתפס פיקוד היה "בעל הבית" (נו מה…) שהחל מטיח האשמות קשות בתפקודו הלוקה של "חסר השליטה" – ביחוד בימים אלה! המשפט השני שלו כבר היה שונה לגמרי: "אני מבין שזה מי שאתה, שזה התפקיד שלך וזו המתנה שלך לי ולאביב. התברכנו בנוכחות שלך"… וזה המשיך עד שצפה ההרגשה שהוציאה מפי "בעל הבית" את המילים: "אני אוהב אותך".
.
המעבר לכרית "חסר השליטה" לא היה פשוט. הוא אינו חשוף להוקרת תודה ואהבה כנה על מי שהוא. נשימה ועוד נשימה הפגישה אותו עם תחושה קטנה אך נעימה, והייתה זו תחילתה של זוגיות בריאה. בדרכי לכרית המתבונן עלו התמונות מהסרט… תודה ענקית על מדיטציית בוקר מעצימה.
לכל הרגשות שלום 🙂

אהבתם? העבירו את זה הלאה