מודעות עצמית – למה לי?

”אנו קיימים כאשר אנו מודעים לקיומנו. ככל שנהייה מודעים לקיומנו יותר, כך נהייה קיימים יותר“
המקור לא ידוע
.

מודעות עצמית היא תהליך המאפשר צמיחה מהתת מודע אל על, מחוסר נוכחות ברגע ללב ההוויה, ומהגדרות ”האני“ לחופש בחירה. ובמילים פשוטות יותר, מודעות עצמית היא דרכנו הטבעית להתפתחות.

אי.ך זה קורה? מודעות עצמית מתפתחת באופן טבעי כתגובה לחיפוש אחר הריפוי, או מתוך רצון במימוש עצמי גבוה יותר. המקרה הראשון מתרחש דרך חשיפה לסבל, כלומר התנגדות למציאות חיינו בדרגה כלשהי, המבקשת את תשומת ליבנו ומהווה תמריץ לתור אחר ריפוי נפשי ופיזי כאחד.
.
את הדרך השנייה למודעות עצמית, סוללת הרגשת חוסר מימוש עצמי. הידיעה כי אנו מסוגלים להפיק מחיינו יותר, מהווה זרז יעיל להגשמה עצמית. במילים אחרות שצמחו משורש זהה, מודעות עצמית היא מסע הבראה ובריאה עצמיים.
.
רק כאשר נבין כי המסע הוא פנימי, יהא זה הסימן כי אנו בדרך לריפוי והגשמה. אך במקביל לאמור, אין צורך להמתין לסבל או להרגשת חוסר מימוש עצמי כדי לקבל אור ירוק לתהליך. את "שריר המודעות העצמית" ניתן להגמיש ולחזק בכל רגע למען הבריאות, תרתי משמע…
.
מודעות עצמית חושפת את התדרים המצויים ברובדי התודעה שלנו. תדרים אלו היוצרים את מציאות חיינו, במודע או שלא במודע ניתנים לאבחון דרך התבוננות פנימית. ההתבוננות אינה פעולה, אלא מצב של אי עשייה, נוכחות ברגע וערות גבוהה. זהו מפגש עם המחשבות והרגשות שלנו לנוכח המציאות. על כן זהו גם השלב בו ניתן לזהות את הפרשנות הסובייקטיבית שלנו כלפי המציאות, והרגע בו מתעורר בנו ”המתבונן“.
.
למתבונן הקיים בנו, יש יכולת להבחין בהשפעת מציאות חיינו על ה"אני" שלנו ובהשפעתו עליה. המתבונן מגיע ללא אמונות או דעות קדומות וללא שיפוט או ביקורת כלפי המציאות והנפשות הלוקחות בה חלק. המתבונן קיים בנו רק ברגע הנוכחי ולכן חסר צרכים, רצונות ותנאים קיומיים. חי ללא פער בין המצוי לרצוי ולכן גם חף מסבל או הרגשת חוסר מימוש…
.
התדרים היוצרים את מציאות חיינו ובהם נתבונן, קיימים בתאי גופנו, במחשבות, באמונות, ברגשות ובכל מי ומה שאנו. התדרים מוכלים בשבעה רובדי תודעה השונים בתפקידם ומשלימים במהותם.
.

להלן שבעת רובדי התודעה ותכולתם

תת מודע קוסמי – זיכרון וידע המשותף לכלל בני האנוש בעולמנו.
תת מודע קולקטיבי – זיכרונות, התניות ואמונות חברתיות. מושפע מהקהילה והעם בהם גדלנו.
תת מודע אישי – התניות ואמונות אישיות שהודחקו. מושפע מחיים קודמים, אירועים רחמיים וגיל היָלְדוּת.
——————————————————————————————––
מודע – זיכרון נגיש והכרה פעילה. הרובד המודע מכיל את מה שאני יודע, שאני יודע.
———————————————————————————————
על מודע אישי – פוטנציאל אישי לריפוי והגשמה. השיעור בו בחרנו לחיים, טרם התגשמנו בגוף פיזי.
על מודע קולקטיבי – מקדמי היעוד של המארג האנושי. ניתן לאבחון דרך תקשור וקריאה אנרגטית.
על מודע קוסמי – זרעי הארה הנובטים בבני האנוש דרך איחוד טוטאלי עם אנרגיית החיים.

.

עם הזמן, חושף אותנו תהליך ההתבוננות לתכלית התדרים. כלומר לגורמים שהביאונו למציאות החיים הנוכחית ולסיבות בגינן אנו בוחרים להגיב כלפיה באופן כזה או אחר. בכל אופן, חשוב לזכור כי אנו האחראים הבלעדיים עליהם, ולכן רק בידנו קיים החופש לבחור: תדר התומך בהתפתחות שלנו – יישאר, ותדר המעכב אותנו – ישתחרר. זהו תמצית התהליך.

לסיכום, תרגול שריר המודעות מאפשר התפתחות תודעתית, המקרינה למציאות ”אני“ מפותח שלנו. בתגובה ובתמורה, נהייה עדים לשינויים החלים במציאות חיינו. הסבל עוזב אותנו בהדרגה ואנו פחות נשלטים על ידי תדרים בתת המודע.

במקביל נעשות בחירותינו בעזרת מסרים ותובנות מרובד העל מודע, כאנרגיה תומכת או כרעיון מוגדר, ואנו משתנים ממגיבים למציאות חיינו, ליוצריה. באופן זה מתואמת דרכנו עם טבענו ועם מהותנו. עם כוונת נשמתנו ויעוד חיינו…

אהבתם? העבירו את זה הלאה